Dodaj ogłoszenie

Zbiór truskawek w Holandii! Wyjazd możliwy od zaraz! - Praca od zaraz

  • Zbiór truskawek w Holandii! Wyjazd możliwy od zaraz! - Praca od zaraz
Najedź myszką, aby powiększyć
14,10 euro brutto / h* PLN
Wróć do kategorii
Użytkownik nie zarejestrowany
Wszystkich dodanych ogłoszeń:
727
Aktywnych ogłoszeń:
18
Tel. komórkowy:
600877477

Opis oferty

14,10 euro brutto / h*
Holandia, Venlo
Rolnictwo
Praca tymczasowa

Szukasz pracy w Holandii i jesteś osobą sumienną? Ta oferta jest dla Ciebie! Czekamy na formularz z Twoimi danymi!

Szczegóły:

[ul]
[li]zbiór truskawek wiosną i jesienią,[/li]
[li]kompostowanie,[/li]
[li]cięcie roślin,[/li]
[li]sadzenie, prace pielęgnacyjne.[/li]
[/ul]

Atuty pracy:

[ul]
[li]stawkę: 14,10 brutto/h*[/li]
[li]dodatkowo płatne nadgodziny (+35% od stawki podstawowej),[/li]
[li]Bonus dla kierowcy – więcej szczegółowych informacji udzieli rekruter[/li]
[li]dodatkowo płatna praca w soboty (+35%) i święta (+50%), niedziele (+100%) - liczone od stawki podstawowej,[/li]
[li]atrakcyjne i terminowe wynagrodzenie wypłacane w walucie euro (€)[/li]
[li]wsparcie przy organizacji transportu do/z/na terenie kraju wykonywanej pracy[/li]
[li]zakwaterowanie blisko wykonywanej pracy[/li]
[li]wsparcie polskojęzycznego Koordynatora Operacyjnego w kraju wykonywanej pracy[/li]
[/ul]

Dzięki polskiej umowie:

[ul]
[li]odkładasz środki na emeryturę w Polsce,[/li]
[li]zachowujesz ciągłość ubezpieczenia,[/li]
[li]nie tracisz prawa do dodatków socjalnych i zasiłku dla bezrobotnych.[/li]
[/ul]

*Stawka podstawowa wraz z dodatkiem urlopowym i wakacyjnym

Agencja zatrudnienia - numer wpisu 5612

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 RODO (rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i  Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w  związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, Dz.U.UE.L.2016.119.1), informujemy, że:
 
1.        Współadministratorami Pana/Pani danych osobowych są Agencje Zatrudnienia; Contrain Group Sp. z o.o. ul. ul. 3-go Maja 14, 93-408 Łódź; Contrain Poland Sp. z o. o ul. 3-go Maja 14, 93-408 Łódź oraz Contrain sp. z o.o., ul. 3-go Maja 14, 93-408 Łódź; Contrain Global Sp. z o.o., ul. 3-go Maja 14, 93-408 Łódź. Możecie się Państwo z nami skontaktować pod adresem e-mail: [email protected].
2.        Współadministratorzy powołali Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym możecie się skontaktować pod adresem e-mail: [email protected].
3.        Pana/Pani dane przetwarzane będą na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody, oraz na podstawie : art. 221 k.p., przepisów ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, rozporządzeniem  Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie wydawania zezwolenia na pracę cudzoziemca oraz wpisu oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi do ewidencji oświadczeń oraz innymi aktami prawnymi wykonawczymi wydanymi na ich podstawie, a także art. 6 ust. 1 lit. a RODO, a więc zgoda na przetwarzanie danych osobowych zawartych w CV lub w innych dokumentach, które Kandydat dostarczył pracodawcy, a które nie są wyraźnie wymagane przepisami prawa pracy. W odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych na podstawie zgody na przetwarzanie danych, Kandydat ma prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Administrator będzie przetwarzał Państwa dane osobowe, także w kolejnych naborach pracowników jeżeli wyrażą Państwo na to zgodę, która może zostać odwołana w dowolnym czasie. i na podstawie aktów prawnych dotyczących zatrudniania cudzoziemców, w celu rekrutacji prowadzonych przez Współadministratorów. Informacje pozyskane na podstawie ustaw dotyczących zatrudniania cudzoziemców pozwolą na sprawdzenie możliwości wzięcia udziału w procesie rekrutacyjnym.
4.        Pani/Pana dane mogą być ujawniane:
•        kontrahentom współadministratora na rzecz którego prowadzona jest rekrutacja;
•        upoważnionym instytucjom państwowym, gdy taki obowiązek wynika z obowiązujących przepisów prawa; 
•        operatorom pocztowym, firmom kurierskim – w związku z korespondencją z kandydatem; 
•        dostawcom zewnętrznych usług w szczególności usług informatycznych, takich jak hosting, dostarczanie lub utrzymanie systemów informatycznych, poczty elektronicznej i komunikatorów cyfrowych; 
•        upoważnionym pracownikom i współpracownikom Administratora lub współadministratora danych w zakresie niezbędnym do wykonania zleconych czynności,
•        firmom świadczącym  obsługę procesów biznesowych dla współadministratorów.
5.        Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez czas trwania rekrutacji jak również 3 miesiące po jej zakończeniu. W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody na wykorzystywane danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji, Państwa dane będą wykorzystywane przez okres 24 miesięcy.
6.        Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych do innego administratora. Pani/Pana żądania mogą być kierowane na wyżej wymieniony adres e-mailowy, bądź mogą być składane osobiście w siedzibie Contrain Sp. z o.o. ul. 3-go Maja 14a w Łodzi.
7.        W każdym czasie przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody na dalsze przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych. Dyspozycję cofnięcia zgody należy przesłać drogą elektroniczną na wskazany wyżej adres e-mail, albo złożyć ją bezpośrednio w siedzibie Contrain Sp. z o.o. ul. 3-go Maja 14a w Łodzi . W przypadku cofnięcia zgody, przetwarzanie danych dokonywane przed złożeniem oświadczenia, będzie w pełni legalne.
8.        Podanie danych osobowych w zakresie opisanym w art. 221 k.p. jest obowiązkowe, w pozostałym zakresie jest dobrowolne, i stanowi warunek konieczny do wzięcia udziału w procesach rekrutacyjnych prowadzonych przez Współadministratorów. Brak podania danych osobowych uniemożliwia wzięcie udziału w procesach rekrutacyjnych prowadzonych przez Współadministratorów.
9.        Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Organu Nadzorczego sprawującego kontrolę nad legalnością i prawidłowością przetwarzania danych osobowych, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych.
10.        Pani/Pana dane nie będą przekazywane do krajów spoza obszaru UE oraz do organizacji międzynarodowych
11.        wobec Pani/Pana danych osobowych nie będą podejmowane zautomatyzowane decyzje (decyzje bez udziału człowieka), nie będą też one podlegały profilowaniu.
Szukaj

Zapisz się do newslettera
Otrzymuj listę najpopularniejszych ogłoszeń, z kategorii, które Cię interesują.